vineri, 18 februarie 2011

Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina Slatina, Olt


DEVIZA ŞCOLII:

˝NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS˝

SIMPOZION INTERJUDEŢEAN
"PULS ŞI IMPULS PENTRU UN MEDIU MAI CURAT"
MOTTO:  „Gândiţi global, acţionaţi local”
                                                Rene Dubois.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT
 Proiectul a fost pus în practică în anul şcolar 2007- 2008 sub denumirea “ EDUCATIE PENTRU MEDIU” ( proiect local) şi a continuat în anul 2008-2009 sub denumirea  “ NATURA, CASA NOASTRA” (proiect judeţean).
      În anul 2009- 2010 proiectul s-a intitulat ,, ĂPĂRAŢI VIAŢA RESPECTÂND NATURA”.
      Pentru anul şcolar 201-2011 ne-am propus să extindem proiectul nostru la nivel interjudeţean având ca temă  ,,PULS ŞI IMPULS PENTRU UN MEDIU CURAT,,
     

Categoria în care se încadrează proiectul:
            tehnico – ştiinţific 
           Protecţia mediului                                                                         

Durata proiectului: ŞASE LUNI: 01.01.2011-01.07.2011
Organizador: COLEGIUL TEHNIC  METALURGIC SLATINA


 COMITET ŞTIINŢIFIC:
v      Prof. Dragoş Ionel Cosma – Inspector General  M.E.C.T.S
v      Prof. Viorica Dadulescu, Inspector Şcolar de specialitate
v      Prof.drd. Aglaia Micli – Inspector Şcolar de Specialitate IŞJ OLT
v      Prof. Asist. univ. dr.  Victor Tiţa-Director C.C.D OLT
v     Ing. Florin Homorean, Dir. coord. adj.Garda judeţeană de Mediu

Echipa de proiect:
v     Prof. Anişoara Dima, director Colegiul tehnic Metalurgic
v     Prof. Nicoleta Dobrică, coordonator proiect,
v     Prof. Castelia Deaconu, coordonator proiect.
Echipa de implementare:
Prof. Florea Petra, director adjunct, Colegiul Tehnic Metalurgic
v     Prof. Guşatu Marin, director adjunct, Colegiul Tehnic Metalurgic
v     Prof. Rachina Vera,
v     Prof. Ţîrcomnicu Dana,
v     Prof. Simionescu Niculina,
v     Prof. Zamfir Gigi,
v     Prof. Avramescu Oltiţa
v     Prof. Creţan Mihaela,
v     Prof. Ciochină Mariana,
v     Prof. Mehedinţu Graţiela,
v     Prof. Cărămidă Iulica
v     Prof. Simion Cătălin
         

Număr de elevi implicaţi: 1000

     Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura

Ö      mediatizarea proiectului, sensibilizarea instituţiilor şcolare,a comunităţilor locale;
Ö      depunerea intenţiei de participare;
Ö      crearea blogului de comunicare a şcolilor participante;
Ö      îndrumarea activităţii participanţilor de realizare a activităţilor specifice;
Ö      colectarea şi centralizarea prezentărilor ;
Ö      organizarea simpozionului interjudeţean şi diseminarea rezultatelor;
Ö      realizarea unui CD cu desfăşurarea lucrărilor simpozionului;
Ö      diseminarea la nivel local, regional şi naţional a rezultatelor simpozionului.PARTENERI:

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT
                  CASA CORPULUI DIDACTIC
                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA
                  S.C. SALUBRIS S.A
                  GARDA JUDEŢEANĂ DE MEDIU OLT
         AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT
                 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ OLT 
                UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL OLT (Colegiual Tehnic ,, Ion Mincu,,Colegiul Tehnic ,, Alexe Marin,, Colegiul Naţional Agricol ,, Carol I,, Colegiul Economic ,, P.S.Aurelian,, )
Argument justificare         
Educaţia privind mediul este un proces care are scopul:
* îmbunătăţeşte calitatea vieţii,  recunoaşte valorile mediului înconjurător
* poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii pentru a gospodari eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.
*contribuie la formarea omului mileniului III care să desãvârşeascã opera educativă într-un adevărat comportament european.
 *formează elevii cu o conştiinţă şi o conduită ecologică- o cerinţă importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.
Obiectivul general /scopul:
        Conştientizarea şi cresterea nivelului de educatie a populatiei ţintă, în ceea ce priveste importaţa protecţiei mediului pentru creşterea calităţii vieţii, stimularea interesului faţă de problematica mediului şi implicarea elevilor, profesorilor, comunităţilor locale în acţiuni de promovare a activităţilor desfăşurate pentru protejarea mediului înconjurător.

 Obiectivele specifice ale proiectului
            O1-atragerea efectivă a 1000 elevi şi 100 de profesori, la nivel interjudetean, în activităţi de promovare a propriilor acţiuni de protejare a mediului înconjurător.
            O2-promovarea comunicării, prin mijloace media, între elevii şi profesorii implicaţi în activităţile proiectului;
O3-dezvoltarea colaborării şi cooperării între instituţiile promotoare de activităţi ecologice.
O4-realizarea unei inter-cunoaşteri a elevilor/profesorilor, prin intermediul blogurilor
O5-promovarea exemplelor de bună practică a activităţilor de protejare a mediului în cadrul simpozionului;
O6- realizarea unui ghid pentru elevii din liceele tehnologice.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul
        Proiectul se adresează în special elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul liceal- filiera tehnologică/profil tehnic/servicii/resurse naturale şi protecţia mediului.
        
                  Vă aşteptăm alături de noi pentru a demonstra că: 

NATURA=VIAŢA!IMPORTANT!!!
Ultima zi de depunerea a fişei de inscriere este 20 mai 2011.

3 comentarii: